foto:radiomagnum

Na sednici Gradskog veća održanoj u petak u Zaječaru, usvojen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara. 

Grad Zaječar subvencioniše cenu prevoznih karata za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Zaječara za sve kategorije putnika sa prebivalištem na teritoriji Grada, u utvrđenom iznosu od 100%, na osnovu Odluke koja je 15. marta ove godine, usvojena na sednici Skupštine grada.

Pravilnikom koji je u petak usvojen na sednici Gradskog veća, uređuje se način i postupak na koji će lica sa prebivalištem na teritoriji Grada Zaječara da ostvare pravo na besplatan prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Kako je Pravilnikom precizirano, Gradska uprava će izdavati karte koje će važiti godinu dana od dana podnošenja zahteva, na zahtev lica sa prebivalištem na teritoriji Grada Zaječara. Roditelji, staratelji, odnosno drugi zakonski zastupnici podnose zahtev za svoju decu, odnosno ostala lica nad kojima se vrši starateljstvo. Gradska uprava će takođe izdati kartu i tim licima, a svu evidenciju će voditi elektronski.

Takođe, zaposlenima u Gradskoj upravi, ustanovama, organizacijama, javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zaječar, kao i zaposlenima kojima je Grad dužan da obezbedi prevoz, karte će biti izrađene i predate preko poslodavca. Ukoliko zaposleni odbije da preuzme kartu, smatraće se da je poslodavac ispunio svoju obavezu naknade troškove prema zaposlenima, odnosno da je obezbedio sopstveni prevoz za dolazak i odlazak sa rada.

Karte će sadržati ime i prezime korisnika prava, ime jednog roditelja, adresu prebivališta, broj lične karte, serijski broj karte i pečat Gradske uprave grada Zaječara. Izuzetno, za lica koja nisu dužna da imaju ličnu kartu, karta za prevoz će sadržati sve prethodno navedene elemente, osim broja lične karate, a mesto prebivališta u tom slučaju dokazivaće se potvrdom nadležnog organa o mestu prebivališta.

U slučaju gubitka karte za prevoz, troškove izrade nove karte snosi korisnik prava po ceni koja se određuje aktom Gradske uprave grada Zaječara, takođe je precizirano ovim pravilnikom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here