Velika subota odn. Strasna subota je dan tišine i molitve, jer je na ovaj dan Hristos sišao u Had da propoveda Jevanđelje mrtvima, kako bi pokazao da je došao kraj starom veku koji je bio obeležen svetkovanjem subotnjeg dana i otpočeo novi vek u kome se svetkuje dan Njegovog Vaskrsenja.

velika subota
Hristos uzdiže iz Ada Adama i Evu

Ovim kratkim silaskom u ad, da i pokojnima prenese poruku nade u spasenje i vaskrsenje, Hristov boravak na zemlji se upotpunio i zaokružio. Da vlast smrti nije savladana, njegova misija ne bi bila potpuna. Dobrovoljni odlazak u ad (sošestvije), i potonje vaskrsenje, zaokružilo je pobedu života nad smrću.
Ovoga dana, između ostalog, čita se kanon Velike subote, slavi se pobeda Hristova nad smrću i prvi put se saznaje da je ova blagoslovena subota u kojoj Spasitelj leži mrtav, preblagoslovena subota. U njoj je Spasitelj usnuo, uz Njegovo obećanje da će Vaskrsnuti u treći dan: “Ne oplakuj mene, Mati, … jer ću ustati i proslaviću se.”
velika subota
Bogosluženja na Veliki petak uveče, posle večernja, liturgijski već pripadaju Velikoj suboti. Na večernju se iznosi plaštanica, koja simbolizuje platno u kojim je bilo obavijeno telo Hristovo posle skidanja sa krsta. Posle malog povečerja, peva se “Plač majke Božje”, tekst kanona iz desetog veka, sastavljen od Simeona Logoteta. Potom je jutrenje (petak kasno) Velike subote, to je pogreb Hristov, opelo pred plaštanicom, koja se potom nosi tri puta oko hrama i ponovo polaže u grob. Čita se pred njom Jezekiljevo proroštvo ο vaskrsenju mrtvih (Jez 37,1-14), Apostol i Jevanđelje.
Velikosubotnom Liturgijom Svetog Vasilija Velikog počinje Vaskrs. Sve do čitanja Apostola, sveštenik služi ovu Liturgiju u crnoj odeždi, a potom oblači belu, jer su se u toku ove liturgije krštavali oglašeni, koji su se tokom celog Vaskršnjeg posta pripremali uzdržavanjem od hrane, molitvama i poukama za krštenje, koje se uvek vrši u belim odeždama.
Jedino na ovoj Liturgiji, Jevanđelje se ne čita sa amvona ili sa carskih dveri, već na Hristovom grobu, jer je Anđeo na grobu Gospodnjem objavio mironosicama vest ο Hristovom Vaskrsenju.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here