BMI je visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca i validan je za sve osobe starije od 20 godina. Prikazuje odnos težine i visine tela, ali s obzirom na to da ne uzima u obzir telesnu građu, upotreba BMI je ograničena.

Pravilno izračunavanje BMI vrši se na osnovu četiri parametra: visine, težine, godina i pola. Stručnjaci savetuju da izračuvanje indeksa telesne mase, ipak, prepustite stručnom licu.

Stoga, da biste brzo utvrdili koliko bi trebalo da imate kilograma, poslužite se okvirnom skalom:

1. Visinu podelite sa 100 i pomnožite sa istim brojem. Na primer: 170 cm 100 = 1.70. Zatim dobijeni rezultat 1.70 pomnožite sa istim brojem 1.70 (1.70 x 1.70 = 2.89).

2. BMI 20 predstavlja donju granicu normalnih kilograma, a BMI 25 – gornja granicu normalne težine. Da bi saznali gde se vi nalazite na skali idealne težine dobijenu cifru 2.89 pomnožite sa 20 (2.89 x 20 = 57,8 kg) i dobićete broj kilograma koji predstavlja donju granicu, što znači da u odnosu na vašu visinu ne bi trebalo da imate manje kilograma.

3. BMI 25 označava gornju granicu normalne težine, a izračunava se na sledeći način: 2.89 x 25 = 72.25 kg. To znači da je ovo maksimum kilograma koji smete da imate, jer svaki kilogram preko ovih 72.5 označio bi vas kao gojaznu osobu.

Dakle, ovo je formula: BMI = m / h2

Napomena: Imajte na umu, ovaj kalkulator nije primeren za izračunavanje indeksa telesne mase kod dece.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here