Prema informacijama koje su se poslednjih dana 2017.godine mogle videti na sajtu Agencije za upravljanje lukama Srbije i Portala „Pluton logistik“, Luku Prahovo u skorijoj budućnosti očekuje proširenje područja i sigurna modernizacija, ne samo njenih dokova i transportnih sredstava već i pruge prema Zaječaru i Boru, izgrađenih početkom i sredinom prošlog veka.

Odlukom Vlade RS, luka Prahovo je dobila dva nova ovlašćena operatera, kojima je Agencija za upravljanje lukama Srbije, izdala rešenja i uverenja o upisu u Registar. Prvi operater je „Eliksir Prahovo industrija hemijskih proizvoda“ d.o.o Prahovo, a drugi, „Naftna industrija Srbije“ Novi Sad, koja će u okviru luke Prahovo obavljati poslove pretovara nafte i derivata nafte i snabdevati brodove na Dunavu pogonskim gorivom.

Naftna industrija Srbije je već preduzela praktične korake i načinila Projekat Stanice za snabdevanje brodova gorivom u Prahovu, preko koje će se obavljati prijem, uskladištenje i distribucija nafte i naftnih derivata rečnim, železničkim i drumskim saobraćajem.
Da se podsetimo stovarište nafte i naftnih derivata izgrađeno je 60-tih godina prošlog veka za potrebe JNA a 1971.godine predato je preduzeću „Jugopetrol“ – Beograd, čiji je sledbenik Naftna industrija Srbije. Sa izgradnjom Stanice za snabdevanje domaćih i stranih brodova pogonskim gorivom, pored uvećanih prihoda od prometa, koji će ostvariti NIS, preko naplate pristanišnih i lučkih naknada biti značajno uvećan i Budžet Srbije, koji je u 2016.godini, kada ova oblast još nije bila dovoljno uređena, iznosio 101 milion dinara. Znatan deo ovih sredstava upotrebiće se za modernizaciju svih devet luka i pristaništa u Srbiji, među kojima je i Luka Prahovo.
Najhitnije proširenje luke i osposobljavanje pruge do luke, po najvišim standardima, od Vlade Srbije, u cilju povećanja kapaciteta nove topionice, zahteva RTB Bor, a tom zahtevu pridružile su se kineske, kanadske i ruske kompanije. Za ove namene očekuje se investicija od 30 miliona evra, a u toku su i konkretne pripreme za vađenje potonulih brodova iz Drugog svetskog rata, investicije vredne 20 miliona evra, prema čijem projektu je planirano da do 2020.godine radi proširenja plovnog puta i sigurnije plovidbe kod Prahova bude izvađeno između 14 i 23 potopljena broda.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here