foto:negotin.rs

U skladu sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“ Sl.glasnik “ broj 104/2016), koji je stupio na snagu 31. decembra 2016.godine, građani koji žive u stambenim zgradama, dužni su da do 31. decembra 2017. godine, registruju svoje stambene zajednice i izaberu upravnika, a u slučaju da to ne učine nadležna jedinica lokalne samouprave će im dodeliti profesionalnog upravnika.

Da bi stanari jedne zgrade i zvanično formirali svoju zajednicu, nepohodno je na prvom mestu da održe konstitutivnu sednicu stambene zajednice, gde su članovi skupštine sa pravom glasa vlasnici posebnih delova zgrade (stana ili poslovnih prostorija), koji biraju upravnika.

Za održavanje sednice je potreban kvorum od 50% plus jedan glas od ukupnog broja vlasnika, a u slučaju da to nije moguće, održava se ponovljena sednica na kojoj je kvorum jedna trećina od ukupnog broja vlasnika.

Sledeći korak je izbor upravnika. Upravnik može biti jedan od članova skupštine stambene zajednice, odnosno jedan od vlasnika dela zgrade, a da bi bio izglasan, potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50% + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

Kada je skupština stambene zajednice oformljena i upravnik izabran, potrebno je registrovati je u roku od 15 dana, predajom neophodne dokumentacije.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove opštine donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Za preuzimanje rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse na rešenje koja iznosi 500 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa opštine.

U vezi navedenog na sajtu opštine Negotin objavljeni su: Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice, Dodatak prijavi, Zapisnik sa prve sednice skupštine stambene zajednice i potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice.

Bliže informacije u vezi registracije stambene zajednice mogu se dobiti u kancelariji broj 71 Opštinske uprave opštine Negotin, kontakt osoba Anika Radojković, telefon broj (019) 544-000 , lokal 126.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here