foto:negotin.rs

lužba za zaštitu životne sredine, danas je počela sa realizacijom javnog rada u okviru projekta „Moj grad čist i lep“, koji se finansira preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Na sprovođenju javnog rada angažovana su 3 nezaposlena lica na period od juna do septembra.

Javni rad kao mera aktivne politike zapošljavanja koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, sprovode se u cilju radnog angažovanja nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih lica, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Služba za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Negotin, na osnovu ugovora o sprovođenju javnog rada koji je zaključila sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, angažovala je 3 nezaposlena lica na period od četiri meseca od 01.06. do 30.09.2017.godine.

Radnici su angažovani na osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima, neto iznos njihove mesečne naknade iznosi 18.000 dinara uz plaćeno socijalno i zdravstveno osiguranje.

Kao i ranijih godina, u toku trajanja javnog rada biće očišćeno više lokacija u gradu, a predviđeno je i čišćenje i uređenje pristupnih puteva gradu i turističkim lokalitetima.

Projekat se finansira preko Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je Službi za zaštitu životne sredine opštine Negotin za sprovođenje javnog rada odobrila 404.612,52 dinara.

IZVORnegotin.rs
PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here