Lista profesionalnih oboljenja koja one koji ih imaju vode direktno u invalidsku penziju višestruko je kraća od evropskog proseka. Na ovoj listi nalazi se 56 oboljenja, a uskoro će na nju biti dodato i devet novih.

Lista ne samo da ima mali broj oboljenja, već je i zastarela, jer na njoj nema mnogih bolesti koje vuku sa sobom moderne profesije, jer se sada masovno po ceo dan radi za računarom. Takođe, na listi se nalaze oboljenja do kojih dolazi u profesijama koje odumiru.

BOLESTI PROUZROKOVANE HEMIJSKIM DEJSTVOM

Trovanje olovom
Trovanje živom
Trovanje arsenom
Trovanje fosforom
Trovanje manganom
Trovanje belirijumom
Trovanje kadmijumom
Trovanje selenom
Trovanje vanadijumom
Trovanje hromom
Trovanje niklom
Trovanje cinkom
Trovanje bakrom
Trovanje aluminijumom
Trovanje kobaltom
Trovanje kalajem
Trovanje antimonom
Trovanje halogenim elementima
Trovanje sumporom
Trovanje azotnim jedinjenjima
Trovanje ugljenmonoksidom
Trovanje cijanom
Trovanje alifatskim ugovodonicima
Trovanje cikličnim ugljovodonicima
Trovanje nitro i aminoderivatima ugljovodonika
Trovanje halogenim derivatima ugljovodonika
Trovanje ugljendisulfidom
Trovanje alkoholima
Trovanje pesticidima

BOLESTI PROUZROKOVANE FIZIČKIM DEJSTVOM

Oboljenja izazvana jonizujućim zračenjem – ulcerozni radiodermatitis, katarakta, hipotireoza
Oboljenja izazvana nejonizujućim zračenjem – katarakta
Oboljenja izazvana poništenim ili sniženim atmosferskim pritiskom
Bukom
Vibracijom
Hronični burzitis zglobova
Sindrom karpalnog tunela
Paraliza nerava usled prenaprezanja
Oštećenje meniskusa kolena usled opterećenja

BIOLOŠKI FAKTORI

Tropske bolesti
Antropozoonoze
Virusni hepatitis
Parenteralna infekcija izazvana virusom AIDA
Tuberkuloza

BOLESTI PLUĆA

silikoza pluća
Siliko-tuberkuloza
Azbetoza pluća
Pneumokonioza rudara ugljenokopa
Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom
Bisinoza pluća
Astma
Egzogeni alergijski bronhioloalveolitis
Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva
Hronični opstruktivni bronhitis

BOLESTI KOŽE

Kontakt dermatitis
Recidivamtna urtikarija

MALIGNE BOLESTI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here