RADOVAN BAJIĆ

Radovan Bajić, inženjer organizacionih nauka iz Beograda,  učestvovao je u projektovanju nove svetske valute, s tim da je razradio deo sistemske arhitekture za proveru autentićnosti ove valute. U razradi CloudCoin  [CloudCoin] primenjuje se revolucionarna  tehnologija koja zamenjujue blok-lanac [block chain] koji se koristi u kriptovalutama.Nova tehnologija se zove RAIDA (Redundant Array of Independent Detection Agents). Ovo je druga tehnologija (Block Chain je prva!) koja pomaže rešiti problem fizičke celovitosti  koja je karakteristična za digitalne valute.

Radovan je razradio komponente ovog sistema koje su neophodne za rad oblačnih  nodova cloudcoina, uključujući podelu servera po kontejnerima i principe za njihovu interakciju. Osnivač  projekta stvaranja nove valute Šon Vorsington [Sean Worthington], profesor informatike iz Kalifornije, smatra veoma značajnim i vrednim doprinos srpskog stručnjaka: „Sigurnost, odnosno pouzdanost  je temeljni uslov za karakteristiku bilo koje valute, i upravo u tome je osnovna zasluga  Radovana“.

Inženjer organizacionih nauka Radovan Bajić priča da je okupiran idejom elektronskog novca, čak je zamolio da mu se njegova plata isplaćuje u cloudcoin-ovima. „ Budućnost je u elektronskom novcu“, – ubeđen je inženjer organizacionih nauka  iz Beograda, – „ jer je jednostavan u upravljanju, mobilan, vi možete platiti bilo koju uslugu ili robu u bilo kojoj zemlji i da ne snosite dodatne troškove što se dešava prilikom transfera nacionalnih valuta. Za godinu-dve cloudcoin koštaće  20-30 puta više nego danas“.

Zato, po mišljenju Radovana,  neophodno je informisati ljude, pričati njima šta je to u stvari, u čemu je prednost kriptovanog novca  u  odnosu na nacionalnu valutu. U tu svrhu Radovan želi da samostalno lansira  verziju web-stranice na srpskom jeziku. Beograđanin planira da realizuje svoj plan do decembra.

U najbliže planove projekta CloudCoin spada  izlaz cloundcoin-a na decentralizovanu  berzu kriptovaluta  DEX-TRADE koja omogućuje otkup i prodaju, bez ikakvih poteškoća, kriptovalute i fiducijarnog novca. Koncem maja je lansirana pojednostavljena verzija berze na kojoj vlasnici nove valute mogu vršiti prodaju i kupovinu cloudcoin-ova.

Podsetimo da je shodno informacije Nikolasa Kvidžovica iz MSM, u Srbiji oko 3000 ljudi poseduju kriptovalute, pretežno bitcoin.U decembru ove godine u glavnom gradu Republike  postvaljen je prvi bankomat (ATM) preko kojeg Srbi mogu  nabavljati bitcoin.

Cloudcoin, u odnosu na bitcoin, svog najvažnijeg konkurenta,  ne pretpostavlja formiranje javnog registra  ili računa što čini ovu valutu potpuno anonimnom, a bitcoin može biti upraćen ako je broj računa povezan s vlasnikom. Cloudcoin-u, za razliku od bitcoina, nijedan savremeni  kvantni računar ne predstalja nikakvu pretnju. Nije izvodljiv „mining“ cludcoin-a, jer uvek ima  16.777.216 cloudcoin-ova što i čini cloudcoin prvom valutom koja se ne može ni falsifikovati niti izgubiti. Ali glavna prednost kod cloudcoin-a  je  jednostavnost i brzina u upotrebi.  Uvedene jpeg-slike čini cloudcoin vizuelno sličnim novcu. Transakcija traje manje od 2 sekunda, a kada radite s bitcoin,  za potvrdu operacije treba čekati 84 minute. Kupoivina cloudcoina  traje par minuta, a rad s bitcoinom traje danima.

Podsetimo da su korisnici Interneta širom celog sveta dobili pristup novoj kriptovaluti CloudCoin 15.marta. Već su otvorena prodajna mesta za virtualni novacu nekoliko zemalja, uključujući i Indiju. Po rećima učesnika projekta, cloudcoin mora da postane još modernijom i udobnijom u upotrebi  virtualnom valutom u odnosu na postojeći bitcoin. Tako, za razliku od već  širom sveta  poznate valute razrađene  na osnovu kriptografije, cludcoin koristi oblačne (Cloud) tehnologije. Provera autentičnosti  cloudcoina  uzima 1-2 sekunda (provera bitcoina –  od 10 do 40 minuta), pri čemu se postupak kao takav vrši  preko obične web-stranice ili aplikacije. Kod operacija s novom valutom korisniku ne trebaju ni registracija niti elektronski novčanik.

 CloudCoin  je  prva valuta u istoriji čovečanstva  koja se ne moze falsifikovati niti izgubiti. „Mining“ bitcoina je u stvari falsificiranje, te čak monetarni sistem baziran na  metalu može imati monete koje su dodane usled mining-a.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here