foto:prahovo.blogspot.com

Krajem prošle, 2017.godine u Prahovu su asfaltirane ulice: Brodarska 1 i 2, Ribarska (jedan deo), Teslina, Decibalumska i Delijovanska. Rečeno je da će se asfaltiranje nastaviti u proleće 2018.godine, što se naravno nije dogodilo.

O asfaltiranju nema puno informacija ali se ovih dana od nekih članova Saveta MZ-ce moglo čuti da će se, sasvim izvesno, asfaltiranje nastaviti za nedelju-dve dana i to u dužini od 4 kilometra, čime se zaokružuje projektovanih 6 kilometara.

Asfaltiranje ulica u ovoj 2018.godini finansiraće:
· „Eliksir“ ………………… 1, 6 kilometra,
· Budžet Opštine …………… 1,4 kilometra i
· građani Prahova …………. 1 kilometar.

Ukupna dužina ulica u Prahovu je 12.152 metara od kojih je ranijih godina asfaltirano 3.879 metara, pa nije teško izračunati da će Prahovo sa planiranih još 4 kilometra u ovoj godini dostići dužinu od 7.879 metara, što je 65% ukupne dužine ulica u naselju.
Do potpunog asfaltiranja svih ulica biće neophodna izrada novog projekta i obezbeđenje sredstava za asfaltiranje još 4.273 metra, a to su planovi koji će se delimično ili u potpunosti ostvariti 2019.godine.

DUŽINA ULICA U PRAHOVU:
a/ asfaltirane ulice:
· Kneza Miloša /cenatar – Kusijak/,581 m.;
· Vuka Karadžića /centar – škola/, 636 m.;
· Hajduk Veljkova /centar – zadruga/, 572 m.;
· Knez Mihajlova /škola – stadion/, 859 m.;
· Trg Slobode /centar – crkva/, 100 m.;
· Teslina /do Decibalumske/, 270 m;
· Decibalumska, 266 m;
· Brodarska 1 /Duman – Fucić/, 70 m;
· Brodarska 2 /Šane Soj – Brandić/, 150 m;
· Ribarska /Perica – Gaja/, 130 m;
· Delijovanska /Gng – Prvujk/, 245 m.__________
Svega: 3.879 m
b/ neasfaltirane ulice:
1. Avalska 147 m
2. Akviska 110 m.
3. Badnjevska 244 m (178 m + krak kod Balčana 66 m.)
4. Beogradska 122 m
5. Brodarska 256 m (115 m+krak Jefta Budulan 64 m+krak Aca Spilkuc 100 m.)
6. Bunarska 120 m
7. Vlaška 165 m (105 m+krak Milunović 60 m);
8. Vidovdanska 273 m
9. Vojvode Mišića 93 m.
10. Vojvode Stepe 168 m. (114 m+krak Stanišići 28 m+krak Prvujkić 26 m)
11. Vuka Karadžića 70 m (neasfaltirani deo ulice iza škole);
12. Dečka 129 m
13. Dunavska 97 m.
14. Dušanovačka 220 m.
15. Železnička 411 m
16. Kanicova 63 m
17. Karađorđeva 700 m
18. Kolubarska 312 m (185 m+krak od Kneza Miloša do H.Veljkove 127 m)
19. Krajinska 492 m
20. Kraljevića Mar. 96 m.
21. Kusijačka 227 m. (147 m+krak Karalić 40 m+krak Đorđević 40 m)
22. Miročka 140 m
23. Negotinska 315 m
24. Njegoševa 277 m
25. Obilićeva 525 m (475 m+krak Jovanjenju 50 m)
26. Prvomajska 360 m (250 m+krak prema Obilićevoj 110 m.)
27. Ribarska 191 m
28. Rimska 100 m.
29. Svetosavska 353 m (243 m+krak do Drulića 60 m+krak do Lero Mom. 50 m)
30. Timočka 300 m (212 m+krak kod Garela 88 m)
31. Teslina 158 m (100 m do Krajinske+krak /Rošu/ 58 m)
32. Trajanova 173 m
33. 30. septembra 468 m
34. Cara Lazara 373 m (316 m+krak prema H.Veljkovoj /Bugarević/ 57 m)
35. Cerska 45 m.
Asfaltirane ulice: 3.879 m., neasfaltirane – 8.273 m.
Ukupna dužina ulica u Prahovu 12.152 metara

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here