foto:telegraf

Pod Vlasima se u severoistočnoj Srbiji podrazumeva rumunsko stanovništvo koje naseljava prostor severoistočne Srbije oivčen rekama Morava, Dunav i Timok.

Vlasi su narod koji pripada romanskoj grupi naroda, preciznije Dakorumunima. Oni u severoistočnoj Srbiji naseljavaju 154 etnički čistih i 48 mešovitih naselja. Na ove prostore doseljeni su početkom 18. veka sa teritorije današnje Rumunije, i to pretežno iz pokrajina „Țara Românească“(Kneževina Vlaška) i „Transilvania“(Transilvanija).

Srpske vlasti su ubrzo nakon doseljavanja Vlaha otpočele agresivan proces asimilacije, doseljenicima su zabranjena rumunska imena, prezimena su prevođena u srpska dodavanjem „ić“ na kraju njihovih rumunskih.

Ukinute su škole na rumunskom koje su funkcionisale u onim krajevima gde je bilo Rumuna(Vlaha) još od ranije, nakon raspada osmanskog carstva. Zabranjeno im je učenje sopstvene istorije, otežano očuvanje običaja. Ovaj proces je imao za cilj slabljenje rumunskog nacionalnog identiteta, stvaranje privremenog posebnog tzv. vlaškog a zatim tako oslabljeni identitet „prevesti“ u srpski.

Na osnovu popisa stanovništva iz 2002. godine, Vlasima se, u severoistočnoj Srbiji, izjasnilo 40.054 lica, dok se blizu 4.000 njih izjasnilo kao Rumuni.

Stvaran broj Vlaha je daleko veći. Procenjuje se da u severoistočnoj Srbiji živi između 250 i 300 hiljada pripadnika ove zajednice.

Po pitanju narečija kojima govore, Vlasi se dele na 5  grupa:

a) Ungurjani

b) Carani

c) Munćani

d) Bufani

e) Banjaši (Romi vlaškog maternjeg jezika)

U TOMIČKOJ KRAJINI ŽIVE CARANI

Caranima smatramo Vlahe koji naseljavaju prostor Timočke Krajine. Govore arhaičnom varijantom oltenskog narečija muntenskog subdijalekta rumunskog književnog jezika. Naziv „Caran“ potiče od „Cara Rumunjaska“, što u prevodu sa rumunskog znači „rumunska zemlja“. Ovaj termin su Rumuni koristili kao oznaku za srednjevekovnu Vlašku kneževinu. Po svom govoru, običajima i narodnoj nošnji, Carani su identični sa Rumunima iz Oltenije odakle su se njihovi preci doselili u prvoj polovini XVIII veka.

 

 

 

3 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here