foto:pixabay

Komisija Grada Zaječara za podsticanje rađanja dece, raspisala je Konkurs za dodelu novčanih sredstava za ovu godinu za vantelesnu oplodnju, u cilju pružanje finansijske pomoći bračnim parovima u lečenju steriliteta i vantelesnoj oplodnji.  

Ukupna raspoloživa sredstva za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara iznose 3.000.000,00 dinara, a starosna granica kandidatkinja je navršenih 45 godina. Kako se navodi u konkursu, prioriteti u dodeli sredstava imaju bračni parovi koji leče primarni sterilitet i koji konkurišu po prvi put.  Takođe,  pravo da koriste sredstva Fonda, imaju samo porodice sa prebivalištem na teritoriji grada Zaječara, a iznos pomoći koja se dodeljuje utvrđuje Komisija u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od troškova lečenja i materijalnog položaja supružnika.

Dokumentacija koja je potrebna pri podnošenju prijave na konkursu je:

1. Zahtev sa podacima: opis porodične situacije (broj članova domaćinstva, uslovi stanovanja i sl.), opis materijalnog položaja porodice (zaposlenost, prihodi od obavljanja samostalnih delatnosti, poljoprivrede i dr.), orijentaciona visina potrebnih sredstava za rešavanje opredeljenog problema, adresa i kontakt telefoni podnosioca zahteva

2. Dokaz o prebivalištu, tj. da je mesto stalnog prebivališta na teritoriji Grada Zaječara, (potvrda SUP-a ili fotokopija ličnih karata),

3. Izvod iz matične knjige venčanih ili overena izjava dva svedoka o vanbračnoj zajednici;

4. Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva za poslednja tri meseca (potvrda preduzeća, penzionih fondova, tržišta rada itd;),

5. Dokumentacija o lečenju – ne starija od godinu dana (mišljenje lekara ginekologa, dijagnoza, laboratorijski i ultrazvučni nalazi i druga medicinska dokumentacija neposredno vezana za problem).

6. Izjava podnosioca prijave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci iz prijave istiniti i tačni.

Zahtevi sa navedenom pratećom dokumentacijom, zainteresovani mogu da predaju Gradskoj upravi Zaječar, odnosno Gradskom informativno-uslužnom centru, na šalteru broj 6 ili šalju poštom na adresu: GU Zaječar, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, privredu i društvene delatnosti, ul. Trg oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar, sa napomenom: „Po konkursu za dodelu novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju”.

Rok za prijavljivanje je 8. mart, ove godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here