Rajkova pećina sadrži čitav sistem dvorana, kanala i hodnika, a odlikuje se i pećinskim nakitom u vidu stalaktita, stalagmita, stubova od snežno belog kristalnog kalcita.

rajkova pećina

Kroz 2.304 m njenih pećinskih kanala, teče reka sa 1.129 m rečnog horizonta. Tri rečice stvorile su ovu pećinu: Jankova, Paskova i Rajkova.

Homoljska bela lepotica, kako još nazivaju ovu pećinu, najviše je poznata po lepoti svog pećinskog nakita – stalaktita, stalagmiti, pećinski stubovi, kadice, draperije,… koji su velikim delom izgrađeni od čisto belog kalcita te samim tim izgledaju kao iz bajke!

Pećinski nakit od belog kalcita je veoma retka pojava, jer potrebno je toliko mnogo ispunjenih prirodnih uslova da bi nakit ostao beo (hemijski sastav kalcita, odsustvo gline, povoljno strujanje vazduha i vlažnost, živi svet i dr), pa je stoga Rajkova pećina najbolje mesto da uživate u nestvarnim prizorima koji vam se ukazuju svakim novim korakom.

Betonska staza vodi kroz prostranu Koncertnu i Ježevu dvoranu, pored Malih i Velikih orgulja, Obešenog hajduk Rajka do Dvorane kada. Zatim su tu i Žrtvenik, Duhovi, Dvorana vodopada, Sala stećaka, Zimska bajka i Kristalna dvorana.

Rajkova pećina jedna je od najlepše uređenih domaćih pećina za posetioce, u šta ćete se uveriti čim budete prelazili preko visokog čeličnog mosta na ulazu u pećinu, dok daleko dole ispod vas pećinskim kanjonom tutnji pećinska reka. Ne brinite, bezbedno je, ali nemojte gledati dole ako se bojite visine. Dalje će vas kroz pećinu, voditi uređene staze a najbitniji pećinski nakit je veoma lepo adekvatno osvetljen.

Veoma je pohvalno što je osvetljenje u pećini urađeno u segmentima, odnosno svetlo se posebno pali u svakoj dvorani u koju ulazite, dok se gasi u onoj iz koje izlazite. Time se minimalno utiče na sve prirodne procese u pećini jer konstantno dugo osvetljenje može naneti veliku štetu mikroklimi pećine.

Pećina sadrži dva horizonta, tj. ponorski i izvorski deo. Spajanjem suvog i rečnog kanala dobija se kružna staza dužine čak 1.410 m, dok je turistima za sada omogućen pristup od svega 633 m. Njen rečni horizont prvi je istražio Jovan Cvijić, a njegov rad nastaviće sedamdesetih godina 20. veka dr Radenko Lazarević u saradnji sa grupom speleologa iz Valjeva.

rajkova pećina

Rajkova pećina dobila je ime po hajduku Rajku, koji je opijao i pljačkao putnike, a svoje blago navodno sakrivao u ovoj pećini.

Postoji verovanje da je opljačkao silno blago i sakrio ga u ovoj pećini. Za blagom se i dalje traga a mnogi tragači zadobiju ozbiljne povrede u pećini.

Dolazak do pećine je asfaltnim putem pored obale reke Mali Pek i veštačkog jezera Veliki zaton. Okolina Malog Peka bogata je mešovitom šumom bukve, javora i hrasta i predstavlja jedinstveno prirodno i speleološko bogatstvo.

Temperatura pećine je stalnih 8 stepeni celzijusevih, a vlažnost vazduha 100% i zato se za posetu pećini preporučuje toplija garderoba čak i u letnjem periodu.

rajkova pećina

Rajkova pećina je rečna, protočna pećina; kroz nju protiče istoimena reka, koja polazi od Kapetanskih livada i posle površinskog toka, dugog 3.625 m ponire ispod vertikalnog krečnjackog odseka, visokog 50-100 m, na kontaktu kristalnih škriljaca i gornjejurskih krečnjaka. Pojavljuje se na koti od 427,58 m. Površinski teče 22,5 m i spaja se sa Paskovom rekom. Od njih dve nastaje Mali Pek.

Rajkova pećina sastojala se iz dve odvojene celine: Ponorske i Izvorske pećine, a svaka celina ima po dva horizonta: rečni i suvi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here